Integritetspolicy för SWEA Lås & Säkerhet AB

SWEA Lås & Säkerhet AB värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter i samband med vår verksamhet.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra tjänster, exempelvis vid installation av lås, larm och galler, försäljning av låsmaterial, låsjourverksamhet genom låsöppningar av bilar, lägenheter, hus och företagslokaler samt annan därmed förenlig verksamhet. Personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan relevant information som krävs för att utföra våra tjänster.

Användning av Cookies

Google

Vi använder google för statistik och för marknadsföring via Google Ads. Cookies som Google genererar är till för att vi ska kunna presentera relevant innehåll för dig som besökare.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att utföra våra tjänster och för att upprätthålla en god kundrelation. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföring och informationsutskick om våra produkter och tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall då det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller enligt lag.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller enligt lag.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, och att begära att vi rättar eventuella felaktigheter. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsar deras användning eller överför dem till en annan organisation. Kontakta oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du vill begära en åtgärd gällande dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Om ändringarna är av betydelse för hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att informera dig om detta.

Kontaktuppgifter

SWEA Lås & Säkerhet AB
Adress: Vegagatan 4, 413 05 Göteborg
Telefon: 031-45 55 55
E-post: info@swealas.se

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som webbplatsen som du besöker sparar på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på vår webbplats
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer kan komma att användas på vår webbplats.

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel i syfte att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker vår webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

 

Att undvika cookies
Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.
Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa delar av vår webbplats fungera sämre för dig.
Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.